Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum31-10-2016
Aflevering10
TitelHvJ EU 14-07-2016, C-406/14 (met noot)
CiteertitelBR 2016/86
SamenvattingIn hoeverre mag een beroep op onderaannemers worden beperkt?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 2016.#Wroclaw - Miasto na prawach powiatu tegen Minister Infrastruktury i Rozwoju.#Verzoek van de Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2004/18/EG - Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Regelmatigheid van de verplichting voor inschrijvers om een bepaald percentage van de opdracht zonder beroep op onderaanneming uit te voeren - Verordening (EG) nr. 1083/2006 - Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - Verplichting voor de lidstaten om een financiele correctie op te leggen in verband met geconstateerde onregelmatigheden - Begrip onregelmatigheid - Noodzaak van een financiele correctie in geval van schending van het recht van de Unie inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.#Zaak C-406/14.
AnnotatorP.F.C. Heemskerk , N. Kiani deh Kiani
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2016:562