Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum14-12-2016
Aflevering9
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 28-07-2016, C-457/15 (met noot)
CiteertitelM en R 2016/132
SamenvattingBroeikasgasemissiehandel; een installatie die is bestemd voor elektriciteitsopwekking valt onder het ETS zodra voor het eerst broeikasgassen worden uitgestoten (ook bij proefdraaien)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 28 juli 2016.#Vattenfall Europe Generation AG tegen Bundesrepublik Deutschland.#Verzoek van het Verwaltungsgericht Berlin om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie - Richtlijn 2003/87/EG - Werkingssfeer ratione temporis - Tijdstip waarop de verplichting tot handel in emissierechten ontstaat - Artikel 3 - Bijlage I - Begrip ,installatie' - Verbranden van brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW.#Zaak C-457/15.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2016:613