Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum14-12-2016
Aflevering44
RubriekFocus
TitelHof van Justitie neemt motiveringsplicht aan bij het niet-stellen van prejudiciŽle vragen
CiteertitelNJB 2016/2291
SamenvattingDe Europese rechtspraak over de betekenis en reikwijdte van de prejudiciŽle verwijzingsplicht is in ontwikkeling. In het arrest Association France Nature Environnement heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het eerst uitgesproken dat een hoogste rechter onder omstandigheden bij niet-prejudicieel verwijzen uitvoerig dient te motiveren waarom redelijkerwijs geen twijfel bestaat over de juiste toepassing van het Unierecht. Auteurs betogen dat de in dit arrest geformuleerde motiveringsplicht een bredere betekenis heeft, omdat uit de overwegingen van het Hof kan worden afgeleid dat een plicht bestaat om bij beslissingen over fundamentele regels van Unierecht uitvoerig te motiveren waarom geen twijfel bestaat over de juiste uitleg daarvan.
Auteur(s)M. Snoep , L. di Bella
Pagina3253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2016:603