AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum19-12-2016
Aflevering47
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-09-2016 (met noot)
CiteertitelAB 2016/438
SamenvattingBesluitonderdeel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2014 heeft het college aan [appellante sub 1] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, in samenhang met artikel 2.6, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend voor een afvalstoffeninrichting aan de [locatie] te Son.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
LinkVolledige tekst wetsartikel (2.1 Wabo, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (2.6 Wabo, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2535