AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum19-12-2016
Aflevering47
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-08-2016 (met noot)
CiteertitelAB 2016/439
SamenvattingVerklaring van geen bedenkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2014 heeft het college van gedeputeerde staten aan [appellante sub 4] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het uitbreiden van een co-vergistingsinstallatie op het perceel [locatie] te Moerstraten (hierna: het perceel).
AnnotatorT.E.P.A. Lam
LinkVolledige tekst wetsartikel (2.1 Wabo, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2327