Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum21-12-2016
Aflevering7448
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 21-07-2016, C-387/15, C-388/15 (met noot)
CiteertitelGst. 2016/171
SamenvattingUitleg en toepassing van verschillende onderdelen van artikel 6 Habitatrichtlijn, passende beoordeling en het onderscheid tussen mitigerende en compenserende maatregelen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juli 2016.#Hilde Orleans e.a. tegen Vlaams Gewest.#Verzoeken van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Natura 2000-gebied ,Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' - Ontwikkeling van een havengebied - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Optreden van negatieve gevolgen - Voorafgaande maar nog niet voltooide ontwikkeling van een areaal van een aan het verloren gegane deel gelijkwaardig type - Voltooiing na de beoordeling - Artikel 6, leden 3 en 4.#Gevoegde zaken C-387/15 en C-388/15.
AnnotatorS.D.P. Kole
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2016:583