AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum27-12-2016
Aflevering48
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 20-02-2015 (met noot)
CiteertitelAB 2016/446
SamenvattingDe kostenverhaalsregeling van art. 75 Wbb staat niet in de weg aan een vordering tot schadevergoeding van een gemeentelijk grondeigenaar die schade lijdt wegens kosten van onderzoek en sanering.
Samenvatting (Bron)Herstelarrest, art. 31 Rv (proceskostenveroordeling in HR 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:37).
AnnotatorJ.J. Hoekstra , G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2015:393