Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum29-12-2016
Aflevering10
RubriekOpinie
TitelBeschermt de Omgevingswet tegen geluidhinder?
CiteertitelM en R 2016/136
Samenvattingat geluidhinder tot (ernstige) gezondheidsschade kan leiden, is inmiddels algemeen bekend. Ook in dit blad werd daar al eerder aandacht aan besteed (zie M. Weber, M en R 2014/50). Nu bescherming van de gezondheid een van de doelstellingen van de Omgevingswet is, zou je verwachten dat dit ook tot uitdrukking komt in de regels over geluidhinder, zoals die in de wet en de uitvoeringsbesluiten zullen worden opgenomen. Uit de tot nu toe bekende concepten van de Aanvullingswet geluid en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) komt echter een ander beeld naar voren.
Auteur(s)J. van der Velden
Artikel aanvragenVia Praktizijn