Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum29-12-2016
Aflevering10
RubriekArtikelen
TitelPeilbeheer op peil
CiteertitelM en R 2016/137
SamenvattingIn dit artikel staat de verhouding tussen het peilbesluit en de watervergunning voor het afwijken van het peil centraal. Welke juridische verplichtingen vloeien hieruit voort voor het waterschapsbestuur en de burger? Hoe kan degene die baat heeft bij een afwijkend peil worden verplicht om zelf de maatregelen te nemen om dit afwijkende peil in stand te houden? Wat betekent dit voor de aansprakelijkheid van het waterschap en de burger? Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet op deze materie? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , J. Kevelam
Artikel aanvragenVia Praktizijn