AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum25-01-2017
Aflevering4
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-11-2016 (met noot)
CiteertitelAB 2017/28
SamenvattingArt. 4:15 lid 1 aanhef en onder a Awb is niet van toepassing op de beslissing op een aanvraag om een bestemmingsplanvaststelling, maar de Afdeling ziet wel aanleiding om deze bepaling naar analogie op een dergelijke aanvraag toe te passen.
Samenvatting (Bron)[appellant A] en [appellant B] hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad op hun aanvraag van 22 juli 2014 om het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening fase 1A" te herzien voor zover het betreft het perceel [locatie 1] ongenummerd te Hulsel.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3189