AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum25-01-2017
Aflevering4
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-08-2016 (met noot)
CiteertitelAB 2017/30
SamenvattingMaatwerkvoorschriften. Activiteitenbesluit. Bedrijfswoningen op een gezoneerd industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 april 2014 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om vaststelling van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) voor de inrichting van [belanghebbende] te Gouda afgewezen.
AnnotatorR. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2182