Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum16-02-2017
Aflevering7450
RubriekArtikelen
TitelHet besluitloze karakter van een melding in het kader van het PAS
CiteertitelGst. 2017/15
SamenvattingOp 2 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een drietal uitspraken gedaan, waaruit volgt dat de bevestiging van een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gn besluit is als bedoeld in artikel 1:3, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiermee bevestigt de Afdeling het oordeel van haar Voorzitter van 6 november 2015. Anders dan men uit een oogpunt van rechtseenheid en rechtsontwikkeling zou verwachten, grijpt de Afdeling bij de beantwoording van de vraag of een meldingsbevestiging in het kader van het PAS een besluit oplevert, niet terug op de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over het besluitkarakter van een bestuurlijke reactie op een melding en de naar aanleiding daarvan gewezen uitspraken over een melding met betrekking tot een uitweg. Dit is opvallend, omdat in nadien gewezen uitspraken het betreffende meldingenstelsel wl is beoordeeld met expliciete gebruikmaking van deze conclusie. In onze analyse van het karakter van de meldingsbevestiging in het kader van het PAS zullen wij de conclusie wl betrekken. (ECLI:NL:RVS:2016:2898 (Meldingsbevestiging Overijssel), ECLI:NL:RVS:2016:2903 (Meldingsbevestiging Gelderland), ECLI:NL:RVS:2016:2893)
Auteur(s)R.H.W. Frins , L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2898