Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum16-02-2017
Aflevering7450
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-10-2016 (met noot)
CiteertitelGst. 2017/26
SamenvattingVerklaring van geen bedenkingen moet in ontwerp ter inzage worden gelegd. (Leek)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een varkensstal op het perceel [locatie 1] te Zevenhuizen en voor het in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Leek" gebruiken van deze stal.
AnnotatorA. Snijders
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2734