Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-02-2017
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelDe bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in Nederland, of: een troebele implementatie van de KRW
CiteertitelM en R 2017/2
SamenvattingDe matige kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater en de uitspraak van het Hof van Justitie in de Wezer-zaak hebben geleid tot discussie in Nederland. In deze bijdrage bezien we drie aspecten van de Nederlandse implementatie van de Kaderrichtlijn water. Onze analyse ziet op de implementatie van de bindende kracht van de richtlijndoelen, van de koppeling tussen deze doelen en individuele besluiten en van de wijze van invulling van de ruimte voor saldering. We komen tot de conclusie dat Nederland de Kaderrichtlijn water niet correct implementeert en doen enkele aanbevelingen ter verbetering.
Auteur(s)E.J.H. Plambeck , L. Squintani
Artikel aanvragenVia Praktizijn