European Human Rights Cases

UitgeverSdu
TijdschriftEuropean Human Rights Cases
Datum09-03-2017
Aflevering3
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 24-11-2016, C-443/15, ECLI:EU:C:2016:897 (met noot)
CiteertitelEHRC 2017/44
SamenvattingSeksuele voorkeur, Leeftijd, Nabestaandenpensioen, Intersectionele discriminatie, Reikwijdte richtlijn. David L. Parris vs. Trinity College Dublin e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 november 2016.#David L. Parris tegen Trinity College Dublin e.a.#Prejudiciele verwijzing - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 2 - Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid en leeftijd - Nationaal pensioenstelsel - Uitkering van een nabestaandenpensioen aan de geregistreerde partner - Voorwaarde - Sluiting van het partnerschap voor de zestigste verjaardag van de bij dat stelsel aangesloten persoon - Geregistreerd partnerschap - Niet mogelijk in de betrokken lidstaat voor 2010 - Duurzame vaste relatie - Artikel 6, lid 2 - Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond van leeftijd.#Zaak C-443/15.
AnnotatorM. van den Brink
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2016:897