AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum12-03-2017
Aflevering11
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-02-2017 (met noot)
CiteertitelAB 2017/93
SamenvattingToetsingskader watervergunning. Belangenafweging beperkt tot waterstaatkundige belangen. Evidente privaatrechtelijk belemmering dus geen weigeringsgrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het waterschap aan [vergunninghouder] een watervergunning verleend voor het verwijderen van een hekwerk inclusief fundering en het opnieuw plaatsen, hebben en onderhouden van het hekwerk op een bestaand scheidingsmuurtje in de waterkeringszone van de primaire waterkering Boterpolderdijk (dijkvak []), ter hoogte van het perceel [locatie] te Raamdonksveer.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:302