Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum28-02-2017
Aflevering2
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-07-2016 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/18
SamenvattingBij het bepalen van de m.e.r.-(beoordelings)plicht van een bestemmingsplan behoeft geen rekening te worden gehouden met gebruiksmogelijkheden die ook reeds in een eerder bestemmingsplan zijn toegekend. Bij een m.e.r.-beoordeling dient uitgegaan te worden van de maximale planologische mogelijkheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Zwartemeer, Sportlandgoed" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1944