Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum23-03-2017
Aflevering7451
RubriekArtikelen
TitelGemeentelijke bevoegdheden na intrekking Zondagswet
CiteertitelGst. 2017/29
SamenvattingDe Zondagswet ligt al lange tijd onder vuur. Het politieke klimaat is nu zodanig dat er twee wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer in behandeling zijn tot intrekking van de Zondagswet. Het zijn een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid F. Koşer Kaya (D66) en een wetsvoorstel van de regering. Het initiatiefwetsvoorstel is eerder ingediend dan het wetsvoorstel van de regering omdat mevrouw Koşer Kaya het niet eens was (en is) met de strekking van het toen in concept bestaande voorstel van de regering. Bij intrekking van de Zondagswet verdwijnt een legislatief monument uit het Nederlandse staatsrecht en de samenleving. Na een beknopte inleiding over het doel van de Zondagswet en een schets van beide wetsvoorstellen wordt in dit artikel nagegaan welke consequenties de wetsvoorstellen zouden hebben voor de bescherming van de zondagsrust door de gemeentelijke bestuursorganen. Dit kan nuttig zijn voor de verdere parlementaire behandeling. Daarnaast is het ook voor de gemeentebesturen en hun medewerkers belangrijk te weten wat hun eventueel te wachten staat.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
Artikel aanvragenVia Praktizijn