Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum27-03-2017
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelVan bestemmingsplan naar omgevingsplan volgens de Invoeringswet Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/38
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op de overgangsbepalingen in de Invoeringswet Omgevingswet. De overgang van een omgevingsplan van rechtswege naar een echt, door de gemeenteraad vastgesteld omgevingsplan staat centraal. Daarbij wordt tevens ingegaan op de doorwerking van gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en bovengemeentelijke ruimtelijke plannen en besluiten, zoals inpassingsplannen.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn