Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-03-2017
Aflevering3
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-11-2016 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/35
SamenvattingHet door appellante geopperde alternatief maakt meer mogelijk dan de doelstelling van het project, bevat onzekerheden en brengt extra kosten met zich. Vanwege die redenen is geen sprake van een redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief in het kader van het (project-)MER. Dat het bevoegd gezag aan appellante een termijn van zes maanden heeft gegeven om het door haar gewenste alternatief te onderzoeken, maakt niet dat het alternatievenonderzoek van het MER onvolledig dan wel onzorgvuldig tot stand is gekomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2015 heeft het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het projectplan "Versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10", vastgesteld. Bij besluit van 3 februari 2016, is dit besluit door het college goedgekeurd.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2988