Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum18-04-2017
Aflevering7453
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-12-2016 (met noot)
CiteertitelGst. 2017/63
SamenvattingRelatie bestaand gebruik en vergunningplicht artikel 19d, eerste lid Nbw 1998. Niet kenbaar wat op basis van de Nbw-vergunning is vergund.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de herinrichting en uitbreiding van jachtwerf/jachthaven de Wijde Blick aan het Moleneind 65 en 66 te Kortenhoef.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3393