Privacy & Informatie

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftPrivacy & Informatie
Datum19-04-2017
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelHet opslaan van gegevens over de zieke werknemer in verzuimsystemen
CiteertitelP&I 2017/57
SamenvattingVoor de verwerking van gegevens bij de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers maken ondernemingen in de praktijk gebruik van via internet toegankelijke verzuimsystemen van externe beheerders. In deze systemen worden de gegevens opgeslagen door de werkgever, diens case manager en de bedrijfsarts. Het betreft hierbij vooral bijzondere gegevens over de gezondheid die extra beschermd moeten worden. Daarom is het van belang dat er door de beheerder van het systeem maatregelen worden genomen ten aanzien van de beveiliging van het systeem en gewaarborgd wordt dat alleen die gegevens verwerkt worden door de bevoegden. In dit artikel wordt ingegaan op de privacywaarborgen die gesteld worden bij het opslaan, raadplegen en verstrekken van gegevens van zieke werknemers in verzuimsystemen. Het gaat er daarbij allereerst om wie als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is aan te merken en wie de bewerker is. Daarbij is van belang wie zorg dient te dragen voor de beveiliging van het systeem en hoe de beveiliging vormgegeven dient te worden. Daarnaast is het de vraag wie toegang mag hebben tot het systeem en wie de gegevens mag verwerken. Hierbij komt aan bod of de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hierin verandering brengt. Aan het slot volgen enkele conclusies.
Auteur(s)I. van der Helm
LinkVolledige tekst verordening (Algemene verordening gegevensbescherming, data.europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn