Overeenkomst in de rechtspraktijk

UitgeverSdu
TijdschriftOvereenkomst in de rechtspraktijk
Datum24-04-2017
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelOvereenkomst tot arbitrage
CiteertitelORP 2017, art. 100
SamenvattingDe beslechting van geschillen is in ons land opgedragen aan de rechter (artikel 112 Grondwet) en de partijen bij een geschil kunnen niet worden afgehouden van de rechter die wet hen toekent (artikel 17 Grondwet). Partijen die dat wensen kunnen overeenkomen bestaande of toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen Dat doen zij bij een overeenkomst tot arbitrage. In dit artikel worden de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst tot arbitrage aan de orde gesteld.
Auteur(s)J.W. Bitter
LinkVolledige tekst wetsartikel (17 Gw, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (112 Gw, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn