Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum17-05-2017
Aflevering7454
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016 (met noot)
CiteertitelGst. 2017/69
SamenvattingBestemmingsplan. Geen noodzaak om gebruik stille winkelwagens in planregels te borgen. Aanvaardbaarheid cumulatieve geluidbelasting niet gemotiveerd. (Amersfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2015, kenmerk 4768330, heeft de raad het bestemmingsplan "Euterpeplein 1 e.o." vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1538