Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-04-2017
Aflevering4
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-02-2017 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/57
SamenvattingOmgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen in verband met Flora- en faunawet; boomvalk heeft geen jaarrond beschermd nest; verstoring is niet van wezenlijke invloed
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2016 heeft het college het uitwerkingsplan "Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking)" vastgesteld.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:288