Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum19-06-2017
Aflevering6
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2017/22
SamenvattingIn de gemeentelijke handhavingspraktijk worden burenruzies vaak (ook) gespeeld via de band van aan het B&W gerichte handhavingsverzoeken. In hun bijdrage aan de Gemeentestem, “Beter een goede buur dan een verre vriend; burenruzies en gemeentelijke handhaving”, beschrijven Mark West en Maayke Maas-Cooymans de ruimte die bestuursorganen binnen de beginselplicht tot handhaving hebben om bij burenconflicten het gemeentelijke hoofd koel te houden en af te zien van handhaving. Hun slotsom is dat die ruimte beperkt is. Voor juristen werkzaam in de handhavingspraktijk (zowel aan de kant van de oplegging, als aan de kant van de rechtsbescherming) geeft het boek van Frank Vermeer, Feikje Visser en Anna Sibma, “De last onder dwangsom” een praktisch bruikbaar en uitvoerig overzicht van de relevante rechtspraak en wetgeving rondom het gebruik van de last onder dwangsom. De last onder dwangsom wordt in al zijn facetten besproken, vanaf de voorbereiding en oplegging van de last, tot de invordering en de vraagstukken die in dat kader rondom de executie in de praktijk plegen op te komen.
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting , R.W. Veldhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn