Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-05-2017
Aflevering5
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 19-01-2017, C-460/15 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/66
SamenvattingBroeikasgasemissiehandel; Berekening van de emissies van een installatie; Ongeldigheid van artikel 49 lid 1 tweede zin van Verordening 601/2012 van de Europese Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 januari 2017.#Schaefer Kalk GmbH & Co. KG tegen Bundesrepublik Deutschland.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie - Richtlijn 2003/87/EG - Monitoringplan - Verordening (EU) nr. 601/2012 - Artikel 49, lid 1, en punt 10 van bijlage IV - Berekening van de emissies van een installatie - Aftrek van het overgedragen kooldioxide (CO2) - Uitsluiting van het CO2 dat wordt gebruikt voor de productie van precipitatie van calciumcarbonaat - Geldigheid van de uitsluiting.#Zaak C-460/15.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters , M. Eliantonio
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2017:29