Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-05-2017
Aflevering5
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-03-2017 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/72
SamenvattingBij bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht bestemmingsplan ingevolge Besluit m.e.r. uitgegaan van feitelijk bestaande (planologisch legale) situatie; uitleg begrip (wijziging van een) stedelijke ontwikkeling in Besluit mer; aard en omvang van belang; marginale toetsing informele m.e.r.-beoordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Hornbach Duiven" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:694