Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum21-01-2013
Aflevering1
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRechtbank Roermond 24-09-2012 (met noot)
CiteertitelBR 2013/13
SamenvattingLast onder dwangsom; finale geschilbeslechting, kortsluiting.
Samenvatting (Bron)Eisers hebben verweerder verzocht handhavend op te treden tegen het evenement Raceweekend september 2012 op circuit de Peel. Verweerder heeft, nadat eisers een bezwaarschrift tegen het niet tijdig nemen van een besluit op dit verzoek en een verzoek om voorlopige voorziening hadden ingediend, het verzoek van eisers afgewezen. Het bezwaarschrift tegen het niet tijdig nemen van een besluit is door de voorzieningenrechter als beroepschrift beschouwd, dat moet worden geacht eveneens te zijn gericht tegen de weigering handhavend op te treden. De meervoudige kamer van de rechtbank Roermond heeft bij uitspraak van 16 augustus 2012 geoordeeld dat het gebruik van het circuit voor het houden van races in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en dat geen beroep gedaan kan worden op de legaliserende werking van de voor het circuit verleende bouwvergunning zolang aan de aan die vergunning verbonden voorwaarde dat een geluidscherm moet worden opgericht, geen uitvoering is gegeven. De rechtbank heeft eveneens geoordeeld dat er sprake is van een milieuvergunningplichtige inrichting zodat de race-activiteiten bij gebreke van een milieuvergunning ook in zoverre niet legaal zijn, en dat ook niet is gebleken dat in dat opzicht concreet zich op legalisatie bestaat. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet is gebleken dat sinds de uitspraak van 16 augustus 2012 sprake is van veranderde omstandigheden. Het betoog van verweerder dat er zicht op is dat op korte termijn een bestemmingsplan wordt vastgesteld, vormt geen bijzondere omstandigheid die kan leiden tot afwijking van de zogeheten beginselplicht tot handhaving. Een dergelijke bijzondere omstandigheid is ook niet gelegen in het belang dat de derde-partij heeft bij het doorgaan van Raceweekend september 2012. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de weigering van verweerder om handhavend op te treden niet in stand kan blijven en dat geen andere conclusie is toegelaten dan dat verweerder handhavend dient op te treden. Gelet op de korte termijn tot de races acht de voorzieningenrechter het aangewezen om zelf in de zaak te voorzien door ter voorkoming van voormelde overtredingen een last onder dwangsom op te leggen aan de derde-partij, erop gericht om het Raceweekend september 2012 af te gelasten.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBROE:2012:BX8167