Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum21-03-2013
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelParticipatiewet en ‘Social Return’ bij aanbestedingen: parallellen of niet?
CiteertitelBR 2013/34
SamenvattingOp 21 december 2012 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een brief van het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin voorlopig een profielschets van de Participatiewet, waarvan het wetsontwerp in het voorjaar in de Tweede Kamer ingediend zal worden en de invoering voorzien is op 1 januari 2014. De werkloosheid in Nederland en in de Europese Unie is immers de laatste jaren alleen maar toegenomen. Ook wordt veel menselijk kapitaal onbenut gelaten. Dat is één werkelijkheid van de overheden. Een andere werkelijkheid van overheden is dat zij gehouden zijn overheidsopdrachten van werken/leveringen/diensten aan te besteden als de begrote opdrachtwaarde bepaalde drempelwaarden overschrijden. Ook bij aanbestedingen van overheidsopdrachten is tegenwoordig het begrip ‘Social Return’ in zwang. Zijn er parallellen te trekken tussen beide werelden of werken ze elkaar juist tegen?
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn