AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum26-07-2017
Aflevering28
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 03-06-2016 (met noot)
CiteertitelAB 2017/232
SamenvattingHengelo/Wevers . De Hoge Raad expliciteert zijn causaliteitscriterium bij besluitenaansprakelijkheid voor vernietigde begunstigende besluiten. Rol uitkomst verlengde besluitvorming. Bewijs van causaal verband.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen jegens aanvrager daarvan. HR 15 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ 1980/261 (Grubbenvorst/Caldenbroich) en HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/Sierkstra). Maatstaf voor causaliteit. Stuiting van verjaring (art. 3:317 BW). HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741, NJ 2015/382. Feitelijk oordeel.
AnnotatorL. di Bella
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1112