AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum26-07-2017
Aflevering28
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 11-01-2017 (met noot)
CiteertitelAB 2017/237
SamenvattingKartelverbod. Merkbaarheid constitutief vereiste bij strekkingsbeperking om onder kartelverbod te vallen.
Samenvatting (Bron)Overtreding kartelverbod. Onderling afgestemde feitelijke gedraging bij aanbesteding voor huishoudelijke hulp in Zuidoost Friesland. ACM heeft de overtreding terecht vastgesteld. Appellante heeft met een andere onderneming concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld, aan de hand waarvan zij konden herleiden waar en tegen welke tarieven de andere partij zou gaan inschrijven. Gelet op de juridische en economische context - waarbij in dit geval met name de wijze van inrichting van de betreffende aanbestedingen en de concurrentieverhoudingen van belang worden geacht - heeft deze informatie-uitwisseling een mededingingsbeperkende strekking. ACM heeft bij de vaststelling van de boete onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Die omstandigheden nopen tot een (aanvullende) boetematiging.
AnnotatorA. Outhuijse , J.J.A. Waverijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:1