Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum17-07-2017
Aflevering7457
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-03-2017 (met noot)
CiteertitelGst. 2017/105
SamenvattingGeen aanleiding om een aanvraag naar oud recht om te zetten naar een aanvraag naar nieuw recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2015, kenmerk 2015/0310772, heeft het college de aanvraag van [appellante] om een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) voor het in werking hebben van een bestaand bedrijf op [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats] buiten behandeling gelaten.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:552