Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum09-07-2017
Aflevering6
RubriekArtikelen
TitelRegulering van klimaatslimme landbouw (met noot)
CiteertitelM en R 2017/76
SamenvattingOm zowel de bijdrage van de landbouw aan klimaatverandering, als de nadelige gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw tegen te gaan, en tegelijkertijd te komen tot de benodigde stijging van de voedselproductie is het van belang dat de landbouwsector wereldwijd gaat omschakelen op klimaatslimme landbouw. Een juridisch kader om deze omschakeling te stimuleren en te faciliteren staat nog in de kinderschoenen. Dit artikel doet verslag van een onderzoeksproject dat erop is gericht om dat juridisch kader te ontwikkelen. Geconcludeerd wordt dat een breed juridisch instrumentarium nodig is, waaronder onderbrenging van de landbouwsector in het systeem van emissiehandel en een uitbreiding van op klimaatslimme landbouw gerichte landbouwsubsidies.
Auteur(s)J. Verschuuren
Artikel aanvragenVia Praktizijn