Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum05-10-2017
Aflevering7460
RubriekArtikelen
TitelBestuurlijke opsporing en privacy van bijstandsgerechtigden
CiteertitelGst. 2017/134
SamenvattingHet college van een gemeente heeft veel informatie nodig om het recht op bijstandsuitkering te kunnen vaststellen. De uitkering wordt afgestemd op leefvorm, middelen, vermogen en gedrag. Belanghebbenden hebben daarom een verstrekkende inlichtingenplicht en het college heeft een bevoegdheid om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren. De verplichte openheid van zaken van belanghebbenden staat een effectief beroep op het recht op privacy op het eerste gezicht in de weg. Maar is de bevoegdheid van het college om uit eigen beweging informatie te verzamelen onbeperkt zodra een burger bijstand aanvraagt? Ook al is het voorkomen van uitkeringsfraude een legitiem doel voor het verzamelen van gegevens, vanuit een grondrechtenperspectief moeten hieraan toch zekere grenzen kunnen worden gesteld. Dit geldt temeer nu de mogelijkheden om informatie te verzamelen en te verwerken de afgelopen decennia aanzienlijk zijn toegenomen door nieuwe technologie zoals spy-ware en ‘big data’. In het navolgende wordt behandeld in hoeverre wetgever en rechter de afgelopen decennia hebben bijgedragen aan het stellen van grenzen aan gegevensverwerking inzake de uitvoering en handhaving van de Participatiewet met een beroep op grondrechten. Afgesloten wordt met een verkenning van de vraag hoe de inlichtingenplicht op meer structurele wijze verenigd zou kunnen worden met bescherming van privacy van uitkeringsgerechtigden.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn