Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum11-10-2017
Aflevering35
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2017/1914
SamenvattingIn deze kroniek Europees materieel recht wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op wetgevend en rechterlijk vlak, inzake het Europees burgerschap en de fundamentele vrije verkeersrechten, het Europees mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Economische en Monetaire Unie. De periode die bestreken wordt loopt van de zomer van 2015 tot de zomer van 2017.
Auteur(s)S.C.G. van den Bogaert , B. Van Rompuy , M. Aalbers , T.W.A. Weber
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn