Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum13-10-2017
Aflevering8
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2017/58
SamenvattingVergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking scoren medewerkers in de opsporing lager op werkplezier. Dat blijkt uit de Medewerkersmonitor 2017 Opsporing (Kamerstukken II 2016/17, 29628, 723). Aan medewerkers van de Dienst Landelijke Recherche, de Diensten Regionale Recherche en de districtsrecherches is gevraagd naar hun werkbeleving. Van de ondervraagde medewerkers geeft 12% aan veel werkplezier te hebben, ter vergelijking van de Nederlandse beroepsbevolking is dat 23%. Ook blijkt uit het onderzoek dat opsporingsmedewerkers gemiddeld meer last hebben van werkstress dan de Nederlandse beroepsbevolking. Vormen van grensoverschrijdend gedrag (bijv. pesten, intimidatie, discriminatie) komen ook in de opsporing voor. Medewerkers die zichzelf als allochtone medewerker beschouwen, gaven vaker aan dat ze regelmatig worden gepest (10%) en worden gediscrimineerd (11%). Tenslotte zijn de medewerkers in de opsporing volgens dit onderzoek kritisch op de interne communicatie en ervaren zij veel bureaucratie in hun werk.
Auteur(s)T. Blom
Artikel aanvragenVia Praktizijn