Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum22-10-2017
Aflevering6
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 26-07-2017 (met noot)
CiteertitelJAAN 2017/199
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Niet-ontvankelijkheid, Rechtsverwerking, Uitleg aanbestedingsstukken, Minimumtarieven, Marktconforme inschrijving, ‘Kan-bepaling’, Transparantiebeginsel, Verbod van willekeur.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding voor onderhoud sportvelden en meststoffen. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst verworpen. Kan-bepaling is voor meerdere uitleg vatbaar en biedt te veel ruimte voor willekeur. Gebod -onder aanvulling van gronden- om de lopende aanbestedingsprocedure te staken.
AnnotatorE.J.M. Brenders , P.F.C. Heemskerk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2910