Bouwrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBouwrecht
Datum15-08-2013
Aflevering8
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 27-03-2013 (met noot)
CiteertitelBR 2013/108
SamenvattingGeen overtreding planvoorschrift waardoor onbevoegd tot opleggen last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Ter plaatse geldt de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap". Niet in geschil is dat het perceel hobbymatig agrarisch wordt gebruikt. Ingevolge art. 4.1.1, aanhef en onder a, van de planvoorschriften is het perceel bestemd voor agrarisch gebruik. Bij de uitleg van dit begrip heeft het college terecht van belang geacht dat in de planvoorschriften agrarisch gebruik, anders dan agrarisch bedrijf, niet is gedefinieerd. In de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2011 in zaak nr. 200908600/1/T1/R4, LJN: BU5399, inzake het bestemmingsplan, is overwogen dat het hobbymatig houden van paarden kan worden aangemerkt als agrarisch gebruik als bedoeld in die bepaling en is toegestaan op gronden met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap". Dit betekent dat de Rb. ten onrechte heeft geoordeeld dat hobbymatig agrarisch gebruik van het perceel niet onder agrarisch gebruik, zoals bedoeld in art. 4.1.1, aanhef en onder a, van de planvoorschriften, kan worden begrepen. Het college was niet bevoegd handhavend op te treden tegen de verharding op het perceel.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7426