Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum09-11-2017
Aflevering9
RubriekArtikelen
TitelDe beoordeling van noodweer bij een gezochte confrontatie
CiteertitelDD 2017/63
SamenvattingDe Hoge Raad heeft de laatste decennia veel aandacht besteed aan het uiteenzetten en afbakenen van de voorwaarden voor een geslaagd beroep op noodweer(exces). Dat is de inzichtelijkheid ten goede gekomen, maar heeft er in enkele specifieke situaties voor gezorgd dat de feitenrechter zich soms in moeilijke bochten moet wringen om gedrag dat moeilijk verenigbaar is met de rechtsordehandhavingsgedachte, buiten het bereik van de noodweerbevoegdheid te houden. Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over een dodelijke schietpartij tussen twee personen die beiden uit waren op een confrontatie. De uitkomst was dat het beroep op noodweer niet slaagde omdat de verdachte zich aan de situatie had moeten onttrekken. In deze bijdrage zal worden betoogd dat dergelijk aan strafbaar handelen voorafgaand gedrag beter via culpa in causa kan worden beoordeeld dan via het onttrekkingsvereiste.
Auteur(s)R. Jansen
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn