Markt & Mededinging

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftMarkt & Mededinging
Datum10-11-2017
Aflevering4
RubriekJurisprudentie
TitelViasat: een duidelijke waterscheiding tussen Altmark en artikel 106 lid 2 VWEU?
CiteertitelM&M 2017, 4, p. 132
SamenvattingIn het Altmark-arrest koos het Hof van Justitie voor een zogeheten ‘voorwaardelijke compensatiebenadering’ voor diensten van algemeen economisch belang. Compensaties die voldoen aan de Altmark-voorwaarden vormen geen staatssteun. Omdat er in de praktijk weinig compensaties de strikte Altmark-test doorstaan, speelt artikel 106 lid 2 VWEU nog steeds een centrale rol voor het vrijstellen of aanmelden van steunmaatregelen. In de zaak Viasat Broadcasting UK/Commissie heeft het Hof van Justitie voor het eerst de mogelijkheid gekregen zich uit te spreken over de verhouding tussen de toepassing van het Altmark-arrest en de voorwaarden van artikel 106 lid 2 VWEU. Hof van Justitie EU 8 maart 2017, zaak C-660/15 P, Viasat Broadcasting UK/Commissie, ECLI:EU:C:2017:178
Auteur(s)M. Aalbers
Pagina132-138
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2017:178