Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-10-2017
Aflevering8
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten geluid 2017
CiteertitelM en R 2017/104
SamenvattingOp 23 maart 2017 besprak ik op de actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht de actualiteiten op het gebied van geluid. Dit artikel is naar aanleiding van die actualiteitendag geschreven. In dit artikel worden de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) behandeld die betrekking hebben op het aspect geluid en de wijze waarop dit milieuaspect doorwerkt in de planologische en milieubesluitvorming. De nadruk ligt hierbij op de uitspraken die in 2016 zijn verschenen. Met dit artikel wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle uitspraken (en geluidsthema’s) op dit punt. Daarvoor is de hoeveelheid jurisprudentie simpelweg te groot en de beschikbare ruimte in dit tijdschrift beperkt. Inherent aan een overzichtsartikel is ook de beperkte ruimte die er is om uitgebreid in te gaan op de verschillende uitspraken. Waar mogelijk wordt daarom in de voetnoten verwezen naar verdiepende annotaties en/of literatuur.
Auteur(s)R. Benhadi
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn