Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum19-12-2017
Aflevering7465
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-05-2017 (met noot)
CiteertitelGst. 2017/189
SamenvattingBeschrijving bestaand gebruik in het beheerplan: strijd met het zorgvuldigheids- en rechtzekerheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 hebben het college en de staatssecretaris op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "De Wilck" vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1186