Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum19-12-2017
Aflevering7465
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2017 (met noot)
CiteertitelGst. 2017/192
SamenvattingDe aanvraag van Cinop is bij het, in bezwaar gehandhaafde, besluit van 19 oktober 2015 in de eerste fase afgewezen omdat deze niet voldoet aan het drempelcriterium D7 van de beleidsregels (hierna: het drempelcriterium), dat inhoudt dat de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur maximaal € 163.000,00 (hierna: de dg-norm) per kalenderjaar bedraagt. Uit het bij de aanvraag gevoegde formulier “Wet Normering Topinkomens”, de zogenoemde WNT verklaring, blijkt dat de bezoldiging van de bestuurder van Cinop hoger is dan de dg-norm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2015 heeft de minister een aanvraag van Cinop om subsidie afgewezen.
AnnotatorH. Pennarts , C.N. van der Sluis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1774