Arbeidsrechtelijke Annotaties

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftArbeidsrechtelijke Annotaties
Datum21-12-2017
Aflevering3
RubriekJurisprudentie
TitelBlue Taxi-arrest: de beperkte zekerheid van de vaststellingsovereenkomst bij vorderingen van derden - HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19 (Blue Taxi/SFT)
CiteertitelArA 2017, 3, p. 30
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken auteurs het arrest Blue Taxi/SFT. Dit arrest biedt verduidelijking met betrekking tot hoe het recht omtrent vaststellingsovereenkomsten dient te worden toegepast. Auteurs gaan in op de wijze waarop en de mate waarin de belangen van derden daarbij dienen te worden gerespecteerd. Auteurs geven antwoord op de vraag wanneer met een vaststellingsovereenkomst dwingend recht opzij kan worden gezet en wanneer dit binnen de contouren van de Hoge Raad niet is toegestaan. Juist dit laatste wordt in de praktijk nog wel eens over het hoofd gezien.
Auteur(s)A.F. Bungener , A. van Zanten-Baris
Pagina30-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2017:19