Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum31-12-2017
Aflevering6
RubriekArtikelen
TitelDe pensioen opPEPPer?
CiteertitelTPV 2017/44
SamenvattingIedere burger van een EU-lidstaat heeft door art. 45 Werkingsverdrag het recht om naar een andere lidstaat te gaan en daar te werken. Het vrije verkeer van werknemers, een van de belangrijkste pijlers van de interne markt van de Europese Unie, is op het gebied van tweede pijler pensioenen nauwelijks van de grond gekomen. Naast dat er sprake is van grote diversiteit op het gebied van pensioenregelgeving tussen lidstaten, is portabiliteit van pensioenregelingen nauwelijks Europeesrechtelijk in EU-wetgeving gefaciliteerd. Hierdoor zijn werknemers prima facie vooral overgelaten aan de regelgeving van de lidstaten.
Auteur(s)L. van der Vaart , H. van Meerten
Artikel aanvragenVia Praktizijn