Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum31-12-2017
Aflevering12 Canon van het bouwrecht
RubriekArtikelen
TitelCanon van het bouwrecht: de Wro.
CiteertitelTBR 2017/191
SamenvattingIn dit artikel wordt de plaats van de Wro in de bouwrechtelijke canon beschreven. De auteur gaat in op de sturingsfilosofie van de Wro en de vraag of de beoogde scheiding tussen beleid en normstelling een succes is geworden. In dat licht wordt tevens kort vooruitgeblikt op de omgevingsvisie in de Omgevingswet.
Auteur(s)H.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn