Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum20-01-2018
Aflevering1
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 19-10-2017, C‑281/16 (met noot)
CiteertitelTBR 2018/8
SamenvattingVerkleining Habitatrichtlijngebied
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 oktober 2017.#Vereniging Hoekschewaards Landschap tegen Staatssecretaris van Economische Zaken.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/72 - Lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio - Verkleining van de oppervlakte van een gebied - Wetenschappelijke fout - Geldigheid.#Zaak C-281/16.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2017:774