Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum13-03-2018
Aflevering3
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 20-12-2017 (met noot)
CiteertitelTBR 2018/43
SamenvattingGeluidzone Reimerswaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2015 heeft het college hogere waarden als bedoeld in artikel 45 van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor 3 woningen vanwege een industrieterrein. Tegen dit besluit heeft [appellant sub 1] beroep ingesteld.
AnnotatorR. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3495