Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum16-03-2018
Aflevering3
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 06-12-2017 (met noot)
CiteertitelJB 2018/29
SamenvattingAanwijzing locatie windpark op Noordzee, Windmolens, Belanghebbende, Zicht op deel windturbines onder bepaalde omstandigheden, Gevolgen van enige betekenis, Afstand van ten minste 22,2 km uit de kust, Dermate geringe betekenis dat persoonlijk belang ontbreekt.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 8 december 2016 heeft de minister Kavel I onderscheidenlijk Kavel II in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aangewezen als locatie voor een windpark.
AnnotatorR. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:3354